• Följ oss på:

Klimatklivet Naturvårdsverket

Klimatklivet Naturvårdsverket

kontaktuppgifter

Valhallavägen 195
106 48 Stockholm
Tel: 010-698 10 00
e-mail: registrator@naturvardsverket.se
www.naturvardsverket.se

Sedan 2015 har Naturvårdsverket fördelat 2,6 miljarder till över 1 300 åtgärder inom bl.a. transporter, infrastruktur, avfallshantering och drivmedel. Fler och fler bostadsrättsföreningar och samfälligheter söker medel från Klimatklivet för att sätta upp laddningsstationer för elfordon.

Under 2016 och 2017 beviljade Naturvårdsverket stöd till 173 sådana ansökningar, vilket ger ca 2 400 nya laddningspunkter. 15% av alla projekt som Naturvårdsverket stöttar genom Klimatklivet genomförs av bostadsrättsföreningar eller samfälligheter.

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt.

Tillsammans tar vi oss an klimatutmaningen!

Styrelsemässan

Styrelsemässan.

Styrelsemässan är den självklara mötesplatsen för leverantörer och bostadsrättsföreningar.
Din bostadsrättsförenings behov av olika varor och tjänster finns samlade på ett ställe.

läs mer