• Följ oss på:

HANS ANDERSSON RECYCLING

HANS ANDERSSON RECYCLING

kontaktuppgifter

Tel:
e-mail:

Heltäckande återvinning!
Vi hämtar och återvinner allt material som uppstår i er förening. Allt avfall tas om hand på bästa sätt utifrån både miljömässiga och ekonomiska avseenden.

Hans Anderssson Recyling
- utför konsultation beträffande hushållsavfall, grovavfall, elektronikavfall samt källsorterat avfall. 
- utför även soptaxeutredningar för att kontrollera och säkerhetsställa att rätt debitering sker beträffande hushållsavfallet.
- arbetar med helhetslösningar för källsorterat material samt hushållsavfall, ifrån idé med ritningsförslag till offert på utrustning och insamling.
- tillhandahåller all utrustning för miljörummet och soprummet.
- är en totalentreprenör beträffande rivningar av sopsäckskaruseller inkl. målningsarbeten, ramper m.m.
- har återvinningsfilialer på 20 anläggningar runt om i Sverige där avfall förädlas till ny råvara.

Dessutom: miljörumstvätt, kärltvätt, reparationer samt containrar i olika storlekar för exempelvis vår- och höststädningen. Vi har även containrar med kodlås. 

Varmt välkomna!
Hans Andersson Recycling AB
www.hansandersson.se
Tel. 08-445 77 00
Dennis Arrefeldt 0707-89 59 60
dennis.arrefelt@hansandersson.se

Styrelsemässan

Styrelsemässan.

Styrelsemässan är den självklara mötesplatsen för leverantörer och bostadsrättsföreningar.
Din bostadsrättsförenings behov av olika varor och tjänster finns samlade på ett ställe.

läs mer