• Följ oss på:

Brf Garage AB

Brf Garage AB

kontaktuppgifter

Tel:
e-mail:

Sitter er förening på en guldgruva?

Ombilda ert garage till bostadsrätter. 

Först kom råvindarna. Nu kommer ombildning av garageplatser som en ny möjlighet att frigöra stora kapital för föreningar. En bostadsrättsförening som idag har ett garage i fastigheten har möjlighet att ta över garaget och erbjuda garageplatserna som bostadsrätter. Ombildningen ger stora fördelar:

  • Ökar kassan och möjliggör avbetalning på föreningens lån.
  • Sänker räntekostnaderna för föreningen.
  • Föreningen får full kontroll på garageplatser, drift och underhåll
  • Utrymme för sänkta månadsavgifter på bostadsrätterna vilket gynnar alla medlemmarna.
  • Medlemmar som köper garageplats kan sälja den alternativt hyra ut platsen enligt samma princip som för bostadsrätt.

Om Brf Garage AB

Vår affärsidé är att hjälpa bostadsrättsföreningar med processen att ombilda hyresgarage till bostadsrättsgarage. Genom att anlita oss får din bostadsrättsförening en partner som har erfarenhet av hela processen. Vi hjälpte en förening på Södermalm att omvandla sitt garage med 43 bilplatser till ett bostadsrättsgarage. Föreningen fick in en nettointäkt på drygt 16 Mkr till föreningens kassa. Kapitalet användes till amortering av föreningens lån.

Styrelsemässan

Styrelsemässan.

Styrelsemässan är den självklara mötesplatsen för leverantörer och bostadsrättsföreningar.
Din bostadsrättsförenings behov av olika varor och tjänster finns samlade på ett ställe.

läs mer