• Följ oss på:

Niras Sweden AB

Niras Sweden AB

kontaktuppgifter

Tel: 031-333 66 32
e-mail: carmen.donrell@niras.se
http://www.niras.se

Vi är ett team av engagerade ingenjörer, ekonomer,
arkitekter, geologer, agronomer, akustiker, jurister, biologer och projektledare med ett stort intresse och engagemang för hållbart samhällsbyggande.

I Sverige är NIRAS ett av de ledande konsultföretagen inom miljö, klimat, samhällsbyggande, fastigheter, facility management, lokal- och arbetsplatslösningar. Vi har också en omfattande internationell verksamhet inom ramen för globalt utvecklingssamarbete.

Våra ca 160 medarbetare verkar över hela landet och vi finns representerade med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Linköping.
Bland våra kunder finns verksamheter i alla branscher, från börsnoterade företag, myndigheter, kommuner, landsting, universitet och högskolor, till mindre aktörer.

Styrelsemässan

Styrelsemässan.

Styrelsemässan är den självklara mötesplatsen för leverantörer och bostadsrättsföreningar.
Din bostadsrättsförenings behov av olika varor och tjänster finns samlade på ett ställe.

läs mer