• Följ oss på:

Energi- och klimatrådgivningen, Göteborgs Stad

Energi- och klimatrådgivningen, Göteborgs Stad

kontaktuppgifter

Besöksadress: Ekelundsgatan 1
Tel: 031-368 08 00
e-mail: energiradgivningen@kom.goteborg.se
goteborg.se/energirad

Energi-och klimatrådgivning

Sänk era energikostnader och spara på klimatet

- boka in ett kostnadsfritt besök hos er förening!

Tillsammans resonerar vi kring föreningens energianvändning och gör en rundvandring. Ni får tips på energieffektiviseringar just efter er förenings förutsättningar.

Energi- och klimatrådgivningen ger kostnadsfri och opartisk rådgivning om bland annat solel, laddstolpar, uppvärmning, isolering, ventilation, energieffektivisering och belysning.

Energi- och klimatrådgivningen finansieras av Göteborgs Stad och Energimyndigheten.

Styrelsemässan

Styrelsemässan.

Styrelsemässan är den självklara mötesplatsen för leverantörer och bostadsrättsföreningar.
Din bostadsrättsförenings behov av olika varor och tjänster finns samlade på ett ställe.

läs mer