• Följ oss på:

För utställare

 

Att medverka på Styrelsemässan

Logga in

Styrelsemässan besöks av många bostadsrättsföreningar. Exempelvis i mars 2017 i Stockholm deltog 524 styrelsemedlemmar från 340 föreningar. Antalet lägenheter per förening var i snitt 113,9, vilket innebär att ca. 38.720 lgh var representerade via styrelsemedlemmar. I Uppsala har vi haft ca. 300 besökare närvarande 3 år i rad. Statistik för varje mässa finns om du klickar på respektive mässa och går ner på sidan.

Som utställare på Styrelsemässan kommer ni till ett dukat bord. Våra värdar och värdinnor anländer tidigt till mässan för att rigga utställarbord, kontrollera ljud, ljus och för att göra alla andra förberedelser. De tar emot vid entrén, hälsar besökarna välkomna och förser dem med mässkataloger och namnskyltar.

Från kl 14.00 står er utställarplats klar. Då finns det ett bord åt er, framdragen el och en golvyta på 2x2 meter att disponera. Vanligtvis ställer våra utställare upp 2-3 roll ups eller en skärmvägg bakom bordet och använder bordet till broschyrer och demomaterial. Mässan öppnar kl 14.00 till 15.30 beroende på i vilken stad Styrelsemässan hålls. Under kvällen minglar besökarna, äter, dricker och har möjlighet att lyssna på 10-14 föredrag. Som utställare kan ni om ni önskar hålla ett anförande på 20 min. för att förstärka resultatet av ert deltagande. Då får ni tillfälle att tala inför besökarna i en föreläsningssal skild från mässlokalen.

Ett föredrag lämpar sig speciellt väl för er som har en vara eller tjänst som behöver beskrivas mer ingående än vad man kanske får tillfälle till i en mässmiljö. Ordningsföljden på föredragen bestäms i den ordning de bokas. Tidig bokning ger möjlighet välja tidpunkt för föredragspasset. Utställningsytan är mer än 400 kvm med direkt anslutning till en separat föreläsningssal. Kl 17.00 dukar vi upp mat och även något annat gott att avnjuta. Kvällen avslutas mellan kl. 19.00 till 19.30 beroende på i vilken stad Styrelsemässan hålls. Inför mässan får ni besökslistor med kompletta kontaktuppgifter till de föreningar som kommer.

Syfte

Styrelsemässan har två syften:

  1. Att tillhandahålla en marknadsplattform där ni kan knyta kontakter med representanter för bostadsrättsföreningar, samt utbyta synpunkter och stärka ert varumärke.
  2. Att ge möjlighet till ökad försäljning av produkter och tjänster och därmed ökad lönsamhet.

Efterarbete

Det kanske viktigaste momentet är att följa upp mässorna. Därför förser vi er med deltagarlistor som innehåller namn, mailadresser och telefonnummer till alla besökare. Det framgår även vilken bostadsrättsförening de representerar, och hur många lägenheter som ingår i beståndet

Regler vid bokning/avbokning

En ångervecka gäller vid bokning. Du kan alltid ångra din bokning upp till en vecka efter att du bokat utställarplats. Avbokning inom 7-9 månader innan mässa, 50% betalning. Avbokning inom 3-6 månader innan mässa, 70% betalning. Avbokning inom 1-2 månader innan mässa, 90% betalning. Avbokning inom 1 månad innan mässa, 100% betalning.


Vår ambition är att ni ska göra mycket affärer!

 
Styrelsemässan

Vill du ställa ut på en av våra mässor?.

Program 2017.


Program 2018.


Styrelsemässan

Styrelsemässan.

Styrelsemässan är den självklara mötesplatsen för leverantörer och bostadsrättsföreningar.
Din bostadsrättsförenings behov av olika varor och tjänster finns samlade på ett ställe.

läs mer